dijous, 21 de setembre de 2017

DOCV 8132 (21.09.2017): S'ANOMEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (PROCEDIMENT SELECTIU, ORDRE 15/2017, DE 10 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport


DOCV 8133 (22.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.dimecres, 20 de setembre de 2017

DOCV 8131 (20.09.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DE LES PERSONES ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

dimarts, 19 de setembre de 2017

DOCV 8130 (19.09.2017): ES MODIFICA L'AUTORITZACIÓ DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PRIVATS

RESOLUCIÓ de 21 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l'annex. 

DOCV 8130 (19.09.2017): ES NOMENA FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CONVOCATÒRIA ORDRE 16/2017)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/19/pdf/2017_8074.pdf

dilluns, 18 de setembre de 2017

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈNIC EN OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUES

DECRET 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8047.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DE TÈCNIC O TÈCNICA EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

DECRET 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8045.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL

DECRET 118/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Paisatgisme i Medi Rural.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

DECRET 117/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Assistència a la Direcció.

dimarts, 12 de setembre de 2017

DOCV 8125 (12.09.2017) :ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D'AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.


DOCV 8126 (13.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

dimarts, 5 de setembre de 2017

DOCV 8120 (05.09.2017): S'ADOPTEN MESURES URGENTS PER A L'APLICACIÓ, DURANT EL CURS 2017-2018, DELS PROJECTES LINGÜÍSTICS DE CENTRE

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET LLEI 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre. 

divendres, 1 de setembre de 2017

DOCV 8118 (01.09.2017): CRITERIS PER A ACREDITAR I EXPEDIR EL CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ PER LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/01/pdf/2017_7495.pdf


DOCV 8119 (04.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.