dimecres, 14 de març de 2018

DOGV 8254 (14.03.2018): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR QUE HA DE COMPLIER TOTES LES UNITATS DELS CENTRES CONCERTATS A PARTIR DE LA SEGONA UNITAT DE BATXILLERATRESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat.

DOGV 8254 (14.03.2018): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR A QUÈ ES REFEREIX PER ALS CONCERTS GENERALS L'ARTICLES 16 DEL REGLAMENT DE NORMES BÀSIQUES SOBRE CONCERTS EDUCATIUS.RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius. 

dimarts, 13 de març de 2018

DOCV 8253 (13.03.2018): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. 

dilluns, 12 de març de 2018

DOCV 8252 (12.03.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS DE LA GENERALITAT DE LA FASE AUTONÒMICA DEL CONCURS ESCOLAR 2017-2018 CONSUMÓPOLIS 13: EN LA PUBLICITAT. TOT VAL?


RESOLUCIÓ de 7 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs escolar 2017-2018 Consumópolis 13: en la publicitat: tot val?

divendres, 2 de març de 2018

dimecres, 14 de febrer de 2018

DOCV 8234 (14.02.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIUS D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DEMÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per l'Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, respecte de les persones aspirants pendents. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/14/pdf/2018_905.pdf

dilluns, 5 de febrer de 2018

DOCV 8227 (05.02.2018): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE CONCERTS EDUCATIUS D'EI., EP., ESO, EE., BAT., FPB., I FP (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 19 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana, d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior. 

dijous, 1 de febrer de 2018

DOGV 8225 (01.02.2018): ES CONVOCA LA REALITZACIÓ D'ESTADES DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS I ENSENYAMENTS ESPORTIUS, EN EMPRESES, ORGANITZACIONS O INSTITUCIONS UBICADES EN L'ÀMBITAT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA O EN LA RESTAT DEL TERRITORI ESPANYOL, DURANT L'ANY 2018

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/01/pdf/2018_645.pdf

dimecres, 31 de gener de 2018

DOGV 8224 (31.01.2018): INSTRUCCIONS PER A REGULAR LES CONDICIONS, EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I L'AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR (2n. CICLE EI., EP., EE)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-19 sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari. 

DOGV 8224 (31.01.2018): PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 2018 DE L'ESCOLA DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de formació permanent 2018 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física.

dimarts, 30 de gener de 2018

DOGV 8223 (30.01.2018): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/30/pdf/2018_751.pdf


DOCV 8243 (27.02.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/27/pdf/2018_1897.pdf

dilluns, 29 de gener de 2018

DOGV 8222 (29.01.2018): S'ESTABLEIX EL TERMINI DE SOL·LICITUD D'HORES DE TUTORIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL PELS CENTRES DOCENTS PRIVATS CONCERTATS PER AL CURS 2017-2018, I LA DOCUMENTACIÓ QUE HAURAN DE PRESENTAR PER LA REINTEGRAMENT DEL COST DE LES DITES HORES.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableix el termini de sol·licitud d'hores de tutoria de Formació Professional dual pels centres docents privats concertats per al curs 2017-2018 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost de les dites hores.