dimecres, 13 de desembre de 2017

DOGV 8189 (13.12.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A FEDERACIONS ESPORTIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA (2018)

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola durant l'any 2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/13/pdf/2017_11331.pdf

dilluns, 4 de desembre de 2017

DOCV 8183 (04.12.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS (ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE) (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8183 (04.12.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL (ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE) (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8183 (04.12.2017): NORMES ESPECIALS REGUALDORES DE LA CONCESSIÓD DIRECTA DE SUBVENCIONS AL PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA ESTRANGERA (EDUCACIÓ PRIMÀRIA)

DECRET 190/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària.

dijous, 30 de novembre de 2017

DOCV 8181 (30.11.2017): S'ADJUDIQUEN LES AJUDES COMPLEMENTÀRIES DE LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+ (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, per al curs 2017-2018.

dilluns, 27 de novembre de 2017

DOGV 8178 (27.11.2017): LLISTA DEFINITIVA DELS ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS (RESOLUCIÓ DE 25 DE JULIOL DE 2017)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals, convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals. 

dimecres, 22 de novembre de 2017

DOGV 8175 (22.11.2017): ES CONVOQUEN LES MODALITATS FORMATIVES SEGÜENTS: PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES DOCENTS, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS. S'EXTABLEIX LA DOTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS ALS CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT PER DESENVOLUPAR-LES.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives següents: projectes de formació en centres docents, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les. 

DOGV 8175 (22.11.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 19 de juliol de 2017, corresponents al curs 2016-2017.

dimarts, 21 de novembre de 2017

DOGV 8174 (21.11.2017) : ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES DE LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS DE LES ORDRES 15/2017 i 16/2017 DE 10 D’ABRIL.

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents convocats per les ordres 15/2017 i 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dilluns, 20 de novembre de 2017

DOGV 8173 (20.11.2017): PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONALS, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'HOSTALERIA I TURISME, PER A LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS HOT091_1 OPERACIONS BÀSICQUES DE CUINA I HOT093-2 CUINA.

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'hostaleria i turisme, per a les qualificacions professionals HOT091_1 Operacions Bàsiques de Cuina i HOT093_2 Cuina.

DOGV 8173 (20.11.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE FPBÀSICA, I SI ÉS EL CAS, EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica.

dijous, 16 de novembre de 2017

DOGV 8171 (16.11.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER LA DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018.