divendres, 20 d’abril de 2018

DOGV 8278 (20.04.2018): ES DICTEN INSTRUCCIÓN I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS


RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, de la Direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.

DOGV 8278 (20.04.2018): ES REGULA L'ACCÉS I L'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS PROFESSINALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ORDRE 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/20/pdf/2018_3916.pdf

dijous, 19 d’abril de 2018

DOGV 8277 (19.04.2018): ES CONVOCA PROCEDIMENT SELECTIU PER A L'INGRÉS EN EL COS DE MESTRES, I PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS


ORDRE 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos.


DOGV 8278 (20.04.2018)

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos. 


dimecres, 18 d’abril de 2018

DOGV 8276 (18.04.2018): ES REGULA LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGüES I EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, e-PEL (+14), EN EI, EP, ES CICLES FORMATIU I FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES. I S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT


RESOLUCIÓ de 22 de març de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Cicles Formatius i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.

dimarts, 17 d’abril de 2018

DOCV 8275 (17.04.2018): PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DELS CENTRES PÚBLICS PER A L'ASSIGNACIÓ D'AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGÜES ESTRANGERES (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2018-2019.

divendres, 13 d’abril de 2018

DOGV 8273 (13.04.2018): ES CONVOCA LA PROVA I ES DICTEN LES INTRUCCIONS QUE REGULEN EL PROCEDIMENT ADMINSITRATIU PER A LA INSCRIPCIÓ I GESTIÓ DE LA PROVA PER A OBTINDRE EL TÍTOL DE BATXILLER PER A MAJORS DE VINT ANYS ( CURS ACADÈMIC 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2017-2018 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el tÍtol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

DOGV 8273 (13.04.2018): AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L'ALUMNAT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE FPA I LES SEUES FEDERACIONS.


RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de l'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

DOGV 8273 (13.04.2018): AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L'ALUMNAT, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES I LES SEUES FEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/13/pdf/2018_3591.pdf

dijous, 12 d’abril de 2018

diumenge, 8 d’abril de 2018

DOGV 8268 (06.04.2018): PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES.


RESOLUCIÓ de 23 març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de transport i manteniment de vehicles, per a les qualificacions professionals TMV197_2, Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, TMV048_2, Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars, i TMV047_2, Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils. 

DOGV 8268 (06.04.2018): ES REGULA LA PROVA PERQUÈ LES PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE BATXILLER A LA COMUNITAT VALENCIANA


ORDRE 6/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8265 (03.04.2018): S'ADAPTEN ELS ANNEXOS DE L'ORDRE 18/2016 D'1 DE JUNY, QUE REGULEN L'ACCÉS, L'ADMISSIÓ I LA MATRÍCULA A ENSENYAMENTS DE GRAU MITJ'A I DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


RESOLUCIÓ de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.