dilluns, 16 d’octubre de 2017

DOCV 8149 (16.10.2017):ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS D'INSPECTORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 12/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació.

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORAIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.

DOCV 8148 (13.10.2017): S'ESTABLEIX EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2017-2018. 

dimarts, 10 d’octubre de 2017

DOCV 8146 (10.06.17): ES REGULA L'AVALUACIÓ EN ESO, BAT, I EN ELS ENSENYAMENTS DE LES PERSONES ADULTES


ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

divendres, 6 d’octubre de 2017

DOCV 8143 (06.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC/A DI DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

dimarts, 3 d’octubre de 2017

DOCV 8140 (03.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES DIRIGIDES A L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DE NIVELLS 2 I 3.

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

DOCV 8140 (03.10.2017): S'APROVA EL PLA GENERAL D'ACUTACIÓ ANUAL (PGAA) DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.


divendres, 29 de setembre de 2017

DOCV 8138 (29.09.2017): ES CONVOCA EL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DE CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana. 

dilluns, 25 de setembre de 2017

DOCV 8134 (25.09.2017): DATA DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL B1 (ANGLÉS) EN CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE 2017 (EOI-VALÈNCIA), PER A LES PERSONES AFECTADES PER LA VAGA DE PROFESSORAT D'EOI DEL 06.09.2017

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix la data per a la realització de la prova de certificació del nivell B1 d'anglés en la convocatòria extraordinària de 2017 en l'Escola Oficial d'Idiomes de València per a aquelles persones afectades per les incidències de la vaga de professorat d'EOI del 6 de setembre de 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8315.pdf

DOCV 8134 (25.09.2017): CONVOCATÓRIA D'ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS. SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017. 

DOCV 8134 (25.09.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENARIES DIRIGIDES A ALUMNAT DE CENTRES D'EDUC. ESPECIAL, O D'UNITATS D'EDUC. ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017.