dimecres, 26 de juliol de 2017

DOCV 8092 (26.07.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018

dimarts, 25 de juliol de 2017

DOCV 8091 (25.07.2017): S'APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ESO I BAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 

dilluns, 24 de juliol de 2017

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS, PER A L'ALUMNAT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2016-2017. 

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES "PEAFS", QUE ESTIGUEN INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2016-2017.

DOCV 8090 (24.07.2017): ES REGULEN LES PROVES D'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, NIVELLS 2 i 3 DE QUALIFICACIÓ

ORDRE 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, com també la certificació d'aquests a la Comunitat Valenciana.

divendres, 21 de juliol de 2017

DOCV 8089 (21.07.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/21/pdf/2017_6695.pdf

dijous, 20 de juliol de 2017

DOCV 8088 (20.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EI DE SEGON CICLE I EP (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, por la qual s'aproven les Instruccions de 18 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2017-2018.

dilluns, 17 de juliol de 2017

DOCV 8085 (17.07.2017): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL•LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES ALS QUE HAGEN CONCLÒS ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES DE L'ISEACV, DURANT EL CURS 2015-2016.

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als que hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

divendres, 14 de juliol de 2017

DOCV 8084 (14.07.2017): RATIO D'ALUMNAT I JORNADA LECTIVA DEL PROFESSORAT

DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.DOCV 8084 (14.07.2017): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA I ES DESPLEGA LA SEUA ORDENACIÓ GENERAL

DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.