dissabte, 5 d’agost de 2017

DOCV 8099 (04.08.2017): S'ADJUDIQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels Programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2017-2018. 

DOCV 8099 (04.08.2017): ES RESOL PARCIALMENT LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TIUTLARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, AMB ALUMNAT ESCOLARITZAT EN ESO I FPB, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

DOCV 8098 (03.08.2017): RELACIÓ DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADES RECONEGUDES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/03/pdf/2017_6435.pdf

DOCV 8097 (02.08.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANTIZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES UNITATS ESPEC´FIQUED DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE UBICADES EN CENTRES ORDINARIS DE RÈGIM PÚBLIC (2n. CICLE D'EI, EP i ESO). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres ordinaris de règim públic que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2017-2018.


DOCV 8096 (01.08.2017): ES CONVOQUEN LES AJUDES PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+(CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per al curs 2017-2018, les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/01/pdf/2017_7030.pdf

divendres, 28 de juliol de 2017

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CONSERVATORIS I CENTRES ATUORITZATS D'ESENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2017-2018=

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6816.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6822.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANTIZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): ES CONVOCA UN CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6971.pdf

dijous, 27 de juliol de 2017

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS EN TERMES D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS, ELACORACIÓ DEL SEU PLA D'ACITIVITATS I DE LA SEUA MEMÒRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES

DECRET 102/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles. 

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

DECRET 101/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Electromecànica de Maquinària


DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ACTIVITS COMERCIALS

DECRET 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA

DECRET 99/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOTLLAMENT DE MTALLS I POLÍMERS

DECRET 98/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6927.pdf

dimecres, 26 de juliol de 2017

DOCV 8092 (26.07.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018

dimarts, 25 de juliol de 2017

DOCV 8091 (25.07.2017): S'APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ESO I BAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6802.pdf


DOCV 8097 (02.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 

dilluns, 24 de juliol de 2017

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS, PER A L'ALUMNAT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2016-2017. 

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES "PEAFS", QUE ESTIGUEN INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2016-2017.

DOCV 8090 (24.07.2017): ES REGULEN LES PROVES D'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, NIVELLS 2 i 3 DE QUALIFICACIÓ

ORDRE 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, com també la certificació d'aquests a la Comunitat Valenciana.

divendres, 21 de juliol de 2017

DOCV 8089 (21.07.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/21/pdf/2017_6695.pdf

dijous, 20 de juliol de 2017

DOCV 8088 (20.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EI DE SEGON CICLE I EP (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, por la qual s'aproven les Instruccions de 18 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2017-2018.

dilluns, 17 de juliol de 2017

DOCV 8085 (17.07.2017): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL•LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES ALS QUE HAGEN CONCLÒS ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES DE L'ISEACV, DURANT EL CURS 2015-2016.

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als que hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

divendres, 14 de juliol de 2017

DOCV 8084 (14.07.2017): RATIO D'ALUMNAT I JORNADA LECTIVA DEL PROFESSORAT

DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.DOCV 8084 (14.07.2017): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA I ES DESPLEGA LA SEUA ORDENACIÓ GENERAL

DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

dijous, 13 de juliol de 2017

DOCV 8083 (13.07.2017): ES REGULA LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES I EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, e-PEL (+14), EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, I S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.  

dimecres, 12 de juliol de 2017

DOCV 8082 (12.07.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU, DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE FINS LUCRATIUS

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

dimarts, 11 de juliol de 2017

DOCV 8081 (11.07.2017): S'ASSIGNEN HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT ALS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6285.pdf


DOCV 8091 (25.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6828.pdf
DOCV 80944 (28.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

DOCV 8081 (11.07.2017): ES DETERMINEN ELS MÒDULS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT EN ELS CICLES FOMRATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR (CURS 2017-2018) I EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2017-18 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats.

dilluns, 10 de juliol de 2017

DOCV 8080 (10.07.2017): ES NOMENEN ELS ASSESSORS I ASSESSORES DE FORMACIÓ DELS CEFIRE

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es nomenen els assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.  

dijous, 6 de juliol de 2017

DOCV 8078 (06.07.2017): PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, CALENDARI, PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN EL CENTRES PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/06/pdf/2017_6039.pdf


DOCV 8091 (25.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6727.pdf

dimarts, 4 de juliol de 2017

DOCV 8076 (04.07.2017): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS), QUE ESTIGUEN INTEGRATS ENEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

ORDRE 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

divendres, 30 de juny de 2017

DOCV 8074 (30.06.2017): ES CONVOQUEN ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ ACADÈMICA EN ELS CENTRES SUPERIORS D’ESENYAMENTS ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2017-2018.

dilluns, 26 de juny de 2017

DOCV 8070 (26.06.2017): PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2017-2018 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

DOCV 8070 (26.06.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/26/pdf/2017_5663.pdf


DOCV 8074 (30.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

divendres, 23 de juny de 2017

DOCV 8069 (23.06.2017): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES DE PROMOCIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA DE L'ALUMNAT UNIVERSITARI DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES I DELS CENTRES ADSCRITS A L'ISEACV

ORDRE 24/2017, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari de les universitats públiques i dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

dimarts, 20 de juny de 2017

DOCV 8066 (20.06.2017): CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR, EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS (2017)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2017

dilluns, 19 de juny de 2017

DOCV 8065 (19.06.2017): TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS AL COS DOCENT DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats al cos docent de professors tècnics de Formació Professional convocat per l'Orde 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8065 (19.06.2017): TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS AL COS DOCENT DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés al cos docent de professors d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/19/pdf/2017_5461.pdf

divendres, 16 de juny de 2017

DOCV 8064 (16.06.2017): AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A IMPARTIR ELS CURSOS ADDICIONALS ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, QUE REALITZEN ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE PERMETEN L'ACCÉS ALS CARNETS PROFESSIONALS ESTABLITS PER LA NORMATIVA DE SEGURETAT INDUSTRIAL (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2016-2017, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/16/pdf/2017_5156.pdf

dijous, 15 de juny de 2017

DOCV 8063 (15.06.2017): ES PUBLICA LA RELACIÓ DE MÒDULS DE CICLES FORMATIUS LA DEDICACIÓ DLES QUALS ÉS SUSCEPTIBLE DE DESDOBLAMENT PER AL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics.

DOCV 8063 (15.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓN EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8063 (15.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/15/pdf/2017_5097.pdf

dilluns, 12 de juny de 2017

DOCV 8060 (12.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5065.pdf

divendres, 9 de juny de 2017

DOCV 8059 (09.06.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

dijous, 8 de juny de 2017

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINS AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-2018.

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTÍ PROVISIONAL PER AL PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destí provisional per al curs 2017-2018 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINS AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS, DEL COS DE MESTRES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2017-2018.

dimecres, 7 de juny de 2017

DOCV 8057 (07.06.2017): CONVOCATORIA I INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA PROVA PERQUÈ LES PERSONES MAJORS DE 18 ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2016-2017 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de divuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

DOCV 8057 (07.06.2017): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018. 

dilluns, 5 de juny de 2017

DOCV 8055 (05.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERUCULTURAL, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (2016-2017)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

dijous, 1 de juny de 2017

DOCV 8053 (01.06.2017): REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA PROVA PER A QUE LES PERSONES MAJORS DE DIHUIT ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana. 

dimecres, 31 de maig de 2017

DOCV 8052 (31.05.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4743.pdf

DOCV 8052 (31.05.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4703.pdf

dimarts, 30 de maig de 2017

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS I PROFESSORES TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. ES CONVOCA LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4733.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5123.pdf

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I ES CONVOCA A LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4732.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5124.pdf

divendres, 26 de maig de 2017

DOCV 8049 (26.05.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

DOCV 8049 (26.05.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4571.pdf

dijous, 25 de maig de 2017

DOCV 8048 (25.05.2017): ES CONVOQUEN ELS ASPIRANTS NO EXEMPTS A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE VALENCIÀ I ES NOMENEN ELS TRIBUNALS, EN EL MARC DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS A COSSOS DOCENTS


RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents

dimecres, 24 de maig de 2017

DOCV 8047 (24.05.2017): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4366.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8047 (24.05.2017): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADORS ESCOLAR (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4445.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8047 (24.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4443.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs escolar 2017-2018. 


DOCV 8047 (24.05.2017): RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA A L'EDUC. SECUNDÀRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2017-2018

dilluns, 22 de maig de 2017

DOCV 8045 (22.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ D'ALUMANT DE FPA, REALITZADES PER A LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE FPA

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics

DOCV 8045 (22.05.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER A LES CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE MANTENEN CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATSAUTORITZATS D'ENSENYANCES ELEMENTALS O PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA (2017)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/22/pdf/2017_4288.pdf

DOCV 8043 (19.05.2017): ES DETERMINEN EL COL·LEGIS D'EI. i EP. DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, QUE APLICARAN EL PROJECTE EXPERIMENTAL D'INVORPORACIÓ DEL NIVELL EDICATIU DE 2 A 3 ANYS (ORDRE 7/2015 DE 17 DE SETEMBRE). CURS 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys regulat per l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4245.pdf


DOCV 8067 (21.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys regulat per l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8043 (19.05.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓN EN ESCOLES I CENTRES D'EDUC. INFANTIL DE 1ER. CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.

DOCV 8043 (19.05.2017): ES FIXA EL NOMBRE MÀXIM D'ALUMNES PER UNITAT EN EL NIVELL D'EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANSY), EN DETERMINADES LOCALITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2017-2018)

ORDRE 18/2017, de 17 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'educació infantil (3 anys) en determinades localitats de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4273.pdf

dijous, 18 de maig de 2017

DOCV 8042 (18.05.2017): S'ESTABLEIX EL CALENDARI PER A LA INSCRIPCIÓ I REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ING´RES I ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 

dimarts, 16 de maig de 2017

DOCV 8040 (16.05.2017): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT QUE PROPOSEN PER AL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_3700.pdf

DOCV 8040 (16.05.2017): ES PUBLICA EL PROTOCOL GENERAL ENTRE LA UPV i L'ISEACV, PER A IMPULSAR I COORDINAR LA POSADA EN MARXA D'ACTIVITATS DOCENTS I INVESTIGADORES D'INTERÉS COMÚ SOBRE LA MÚSICA, LA DANSA, L'ART DRAMÀTIC, LA CERÀMICA I EL DISSENY


RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el protocol general entre la Universitat Politècnica de València i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per a impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats docents i investigadores d'interés comú sobre la música, la dansa, l'art dramàtic, la ceràmica i el disseny. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_3918.pdfdilluns, 15 de maig de 2017

DOCV 8039 (15.05.2017): PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT EN ELS ESNENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS D'ART DRAMÀTIC, DANSA I MÚSICA

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, Dansa i Música.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/15/pdf/2017_4138.pdf

dijous, 11 de maig de 2017

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER A INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DOCENT DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES CONVOCA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, FUNCIONARITAT DE CARRERA QUE IMPARTEIS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, I PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_4024.pdf


DOCV 8038 (12.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES CONVOCA COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL COS DE MESTRES EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS, I PER A MESTRES EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris, i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_3990.pdf


DOCV 8038 (12.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/12/pdf/2017_4100.pdf

dimecres, 10 de maig de 2017

DOCV 8036 (10.05.2017): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DEL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per al cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016.

DOCV 8036 (10.05.2017): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ES., DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP., DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016.

dilluns, 8 de maig de 2017

DOCV 8034 (08.05.2017): TRIBUNAL ENCARREGAT DE REALITZAR LA PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS.

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/08/pdf/2017_3770.pdf

divendres, 5 de maig de 2017

DOCV 8033 (05.05.2017): S'ESTABLEIXEN LES COMISSIONS AVALUADORES LES SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CONVOCATÒRIES 2017)

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen les comissions avaluadores i les seus de realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per a les convocatòries de 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3646.pdf

DOCV 8033 (05.05.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3731.pdf

DOCV 8032 (04.05.2017): CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DOCENT DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3561.pdf

dimecres, 3 de maig de 2017

DOCV 8031 (03.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN LES ESCOLES I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/03/pdf/2017_3643.pdf

divendres, 28 d’abril de 2017

DOCV 8029 (28.04.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANECES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/28/pdf/2017_3514.pdf


DOCV 8034 (08.05.2017)


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.

DOCV 8029 (28.04.2017): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTOS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2017, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/28/pdf/2017_3542.pdf

dimecres, 26 d’abril de 2017

DOCV 8027 (26.04.2017): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2017-2018.

dilluns, 24 d’abril de 2017

DOCV 8025 (24.04.2017): ES CONVOQUEN BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT PER A L'ANY 2017

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/24/pdf/2017_3429.pdf