dilluns, 16 d’octubre de 2017

DOCV 8149 (16.10.2017):ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS D'INSPECTORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 12/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació.

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORAIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.

DOCV 8148 (13.10.2017): S'ESTABLEIX EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2017-2018. 

dimarts, 10 d’octubre de 2017

DOCV 8146 (10.06.17): ES REGULA L'AVALUACIÓ EN ESO, BAT, I EN ELS ENSENYAMENTS DE LES PERSONES ADULTES


ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

divendres, 6 d’octubre de 2017

DOCV 8143 (06.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC/A DI DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

dimarts, 3 d’octubre de 2017

DOCV 8140 (03.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES DIRIGIDES A L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DE NIVELLS 2 I 3.

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

DOCV 8140 (03.10.2017): S'APROVA EL PLA GENERAL D'ACUTACIÓ ANUAL (PGAA) DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.


divendres, 29 de setembre de 2017

DOCV 8138 (29.09.2017): ES CONVOCA EL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DE CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana. 

dilluns, 25 de setembre de 2017

DOCV 8134 (25.09.2017): DATA DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL B1 (ANGLÉS) EN CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE 2017 (EOI-VALÈNCIA), PER A LES PERSONES AFECTADES PER LA VAGA DE PROFESSORAT D'EOI DEL 06.09.2017

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix la data per a la realització de la prova de certificació del nivell B1 d'anglés en la convocatòria extraordinària de 2017 en l'Escola Oficial d'Idiomes de València per a aquelles persones afectades per les incidències de la vaga de professorat d'EOI del 6 de setembre de 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8315.pdf

DOCV 8134 (25.09.2017): CONVOCATÓRIA D'ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS. SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017. 

DOCV 8134 (25.09.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENARIES DIRIGIDES A ALUMNAT DE CENTRES D'EDUC. ESPECIAL, O D'UNITATS D'EDUC. ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017.

dijous, 21 de setembre de 2017

DOCV 8132 (21.09.2017): S'ANOMEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (PROCEDIMENT SELECTIU, ORDRE 15/2017, DE 10 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport


DOCV 8133 (22.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.dimecres, 20 de setembre de 2017

DOCV 8131 (20.09.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DE LES PERSONES ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

dimarts, 19 de setembre de 2017

DOCV 8130 (19.09.2017): ES MODIFICA L'AUTORITZACIÓ DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PRIVATS

RESOLUCIÓ de 21 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l'annex. 

DOCV 8130 (19.09.2017): ES NOMENA FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CONVOCATÒRIA ORDRE 16/2017)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/19/pdf/2017_8074.pdf

dilluns, 18 de setembre de 2017

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈNIC EN OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUES

DECRET 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8047.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DE TÈCNIC O TÈCNICA EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

DECRET 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8045.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL

DECRET 118/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Paisatgisme i Medi Rural.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

DECRET 117/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Assistència a la Direcció.

dimarts, 12 de setembre de 2017

DOCV 8125 (12.09.2017) :ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D'AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.


DOCV 8126 (13.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

dimarts, 5 de setembre de 2017

DOCV 8120 (05.09.2017): S'ADOPTEN MESURES URGENTS PER A L'APLICACIÓ, DURANT EL CURS 2017-2018, DELS PROJECTES LINGÜÍSTICS DE CENTRE

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET LLEI 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre. 

divendres, 1 de setembre de 2017

DOCV 8118 (01.09.2017): CRITERIS PER A ACREDITAR I EXPEDIR EL CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ PER LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/01/pdf/2017_7495.pdf


DOCV 8119 (04.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

DOCV 8107 (17.08.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ I BAIXA DE LES ESCOLES DE M´SUICA, ESCOLES DE DANSA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA, EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 30/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/17/pdf/2017_7476.pdf


DOCV 8119 (04.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa, de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

DOCV 8106 (16.08.2017): ES CONVOQUEN ELS XXXVI JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/16/pdf/2017_7452.pdf


DOCV 8142 (05.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'agost de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/05/pdf/2017_8674.pdf

DOCV 8104 (11.08.2017): ES RELACIONA EL CATÁLEG D'UNITATS, LES CREACIONS, SUPRESSIONS I MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS I ES PUBLICA LA PLANTILLA ORGÀNCIA DEL COS DE MESTRES.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es relaciona el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/11/pdf/2017_7303.pdf

dissabte, 5 d’agost de 2017

DOCV 8099 (04.08.2017): S'ADJUDIQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels Programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2017-2018. 

DOCV 8099 (04.08.2017): ES RESOL PARCIALMENT LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TIUTLARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, AMB ALUMNAT ESCOLARITZAT EN ESO I FPB, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

DOCV 8098 (03.08.2017): RELACIÓ DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADES RECONEGUDES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/03/pdf/2017_6435.pdf

DOCV 8097 (02.08.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANTIZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES UNITATS ESPEC´FIQUED DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE UBICADES EN CENTRES ORDINARIS DE RÈGIM PÚBLIC (2n. CICLE D'EI, EP i ESO). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres ordinaris de règim públic que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2017-2018.


DOCV 8096 (01.08.2017): ES CONVOQUEN LES AJUDES PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+(CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per al curs 2017-2018, les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/01/pdf/2017_7030.pdf

divendres, 28 de juliol de 2017

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CONSERVATORIS I CENTRES ATUORITZATS D'ESENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2017-2018=

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6816.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6822.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANTIZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): ES CONVOCA UN CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6971.pdf


DOCV 8101 (08.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.

dijous, 27 de juliol de 2017

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS EN TERMES D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS, ELACORACIÓ DEL SEU PLA D'ACITIVITATS I DE LA SEUA MEMÒRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES

DECRET 102/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles. 

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

DECRET 101/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Electromecànica de Maquinària


DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ACTIVITS COMERCIALS

DECRET 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6932.pdf


DOCV 8148 (13.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA

DECRET 99/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOTLLAMENT DE MTALLS I POLÍMERS

DECRET 98/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6927.pdf

dimecres, 26 de juliol de 2017

DOCV 8092 (26.07.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018

dimarts, 25 de juliol de 2017

DOCV 8091 (25.07.2017): S'APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ESO I BAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6802.pdf


DOCV 8097 (02.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 

dilluns, 24 de juliol de 2017

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS, PER A L'ALUMNAT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2016-2017. 

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES "PEAFS", QUE ESTIGUEN INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2016-2017.

DOCV 8090 (24.07.2017): ES REGULEN LES PROVES D'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, NIVELLS 2 i 3 DE QUALIFICACIÓ

ORDRE 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, com també la certificació d'aquests a la Comunitat Valenciana.

divendres, 21 de juliol de 2017

DOCV 8089 (21.07.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/21/pdf/2017_6695.pdf

dijous, 20 de juliol de 2017

DOCV 8088 (20.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EI DE SEGON CICLE I EP (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, por la qual s'aproven les Instruccions de 18 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2017-2018.

dilluns, 17 de juliol de 2017

DOCV 8085 (17.07.2017): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL•LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES ALS QUE HAGEN CONCLÒS ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES DE L'ISEACV, DURANT EL CURS 2015-2016.

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als que hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/17/pdf/2017_6378.pdfDOCV 8107 (17.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als que hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).divendres, 14 de juliol de 2017

DOCV 8084 (14.07.2017): RATIO D'ALUMNAT I JORNADA LECTIVA DEL PROFESSORAT

DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.DOCV 8084 (14.07.2017): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA I ES DESPLEGA LA SEUA ORDENACIÓ GENERAL

DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

dijous, 13 de juliol de 2017

DOCV 8083 (13.07.2017): ES REGULA LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES I EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, e-PEL (+14), EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, I S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.  

dimecres, 12 de juliol de 2017

DOCV 8082 (12.07.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU, DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE FINS LUCRATIUS

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

dimarts, 11 de juliol de 2017

DOCV 8081 (11.07.2017): S'ASSIGNEN HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT ALS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6285.pdf


DOCV 8091 (25.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6828.pdf
DOCV 80944 (28.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

DOCV 8081 (11.07.2017): ES DETERMINEN ELS MÒDULS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT EN ELS CICLES FOMRATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR (CURS 2017-2018) I EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2017-18 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats.

dilluns, 10 de juliol de 2017

DOCV 8080 (10.07.2017): ES NOMENEN ELS ASSESSORS I ASSESSORES DE FORMACIÓ DELS CEFIRE

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es nomenen els assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.  

dijous, 6 de juliol de 2017

DOCV 8078 (06.07.2017): PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, CALENDARI, PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN EL CENTRES PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/06/pdf/2017_6039.pdf


DOCV 8091 (25.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6727.pdf

dimarts, 4 de juliol de 2017

DOCV 8076 (04.07.2017): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS), QUE ESTIGUEN INTEGRATS ENEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

ORDRE 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

divendres, 30 de juny de 2017

DOCV 8074 (30.06.2017): ES CONVOQUEN ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ ACADÈMICA EN ELS CENTRES SUPERIORS D’ESENYAMENTS ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2017-2018.

dilluns, 26 de juny de 2017

DOCV 8070 (26.06.2017): PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2017-2018 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

DOCV 8070 (26.06.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/26/pdf/2017_5663.pdf


DOCV 8074 (30.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

divendres, 23 de juny de 2017

DOCV 8069 (23.06.2017): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES DE PROMOCIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA DE L'ALUMNAT UNIVERSITARI DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES I DELS CENTRES ADSCRITS A L'ISEACV

ORDRE 24/2017, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari de les universitats públiques i dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

dimarts, 20 de juny de 2017

DOCV 8066 (20.06.2017): CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR, EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS (2017)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2017

dilluns, 19 de juny de 2017

DOCV 8065 (19.06.2017): TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS AL COS DOCENT DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats al cos docent de professors tècnics de Formació Professional convocat per l'Orde 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8065 (19.06.2017): TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS AL COS DOCENT DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés al cos docent de professors d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/19/pdf/2017_5461.pdf

divendres, 16 de juny de 2017

DOCV 8064 (16.06.2017): AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A IMPARTIR ELS CURSOS ADDICIONALS ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, QUE REALITZEN ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE PERMETEN L'ACCÉS ALS CARNETS PROFESSIONALS ESTABLITS PER LA NORMATIVA DE SEGURETAT INDUSTRIAL (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2016-2017, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/16/pdf/2017_5156.pdf

dijous, 15 de juny de 2017

DOCV 8063 (15.06.2017): ES PUBLICA LA RELACIÓ DE MÒDULS DE CICLES FORMATIUS LA DEDICACIÓ DLES QUALS ÉS SUSCEPTIBLE DE DESDOBLAMENT PER AL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics.

DOCV 8063 (15.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓN EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8063 (15.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/15/pdf/2017_5097.pdf

dilluns, 12 de juny de 2017

DOCV 8060 (12.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5065.pdf

divendres, 9 de juny de 2017

DOCV 8059 (09.06.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

dijous, 8 de juny de 2017

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINS AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-2018.

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTÍ PROVISIONAL PER AL PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destí provisional per al curs 2017-2018 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINS AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS, DEL COS DE MESTRES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2017-2018.

dimecres, 7 de juny de 2017

DOCV 8057 (07.06.2017): CONVOCATORIA I INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA PROVA PERQUÈ LES PERSONES MAJORS DE 18 ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2016-2017 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de divuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

DOCV 8057 (07.06.2017): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018. 

dilluns, 5 de juny de 2017

DOCV 8055 (05.06.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERUCULTURAL, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (2016-2017)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

dijous, 1 de juny de 2017

DOCV 8053 (01.06.2017): REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA PROVA PER A QUE LES PERSONES MAJORS DE DIHUIT ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana. 

dimecres, 31 de maig de 2017

DOCV 8052 (31.05.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4743.pdf

DOCV 8052 (31.05.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4703.pdf

dimarts, 30 de maig de 2017

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS I PROFESSORES TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. ES CONVOCA LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4733.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5123.pdf

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I ES CONVOCA A LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4732.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5124.pdf

divendres, 26 de maig de 2017

DOCV 8049 (26.05.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

DOCV 8049 (26.05.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4571.pdf

dijous, 25 de maig de 2017

DOCV 8048 (25.05.2017): ES CONVOQUEN ELS ASPIRANTS NO EXEMPTS A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE VALENCIÀ I ES NOMENEN ELS TRIBUNALS, EN EL MARC DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS A COSSOS DOCENTS


RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents

dimecres, 24 de maig de 2017

DOCV 8047 (24.05.2017): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4366.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs escolar 2017-2018.